BISERICA 

Biserica
pr. Eugen Popa

achizitionare: 20.04.2003; sursa: Casa de Editură Viața Creștină

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior TRUP MISTIC

De aceea Sf. Pavel prezintă Biserica ca și Trupul mistic al lui Cristos, "Cap peste toată biserica, care este trupul lui și plinirea celui ce plinește toate în toate" (Ef 1, 22-23); Col 2, 10). Cristos și Biserica se desăvârșesc în mod reciproc ca și capul cu corpul. Fiecare membru al acestui trup este autonom, dar toți împreună formează un singur Trup al cărui cap este Cristos și al cărui suflet este Spiritul Sfânt; un singur organism vivificat și unificat prin grație și iubire. Fiecare membru este pentru Trupul întreg, și întregul Trup pentru fiecare membru.

Dar, întrucât oamenii se găsesc în stări spirituale atât de deosebite, cum pot ei face parte din Trupul mistic al lui Cristos?

Cei botezați care trăiesc în starea grației și iubirii lui Dumnezeu sunt membre vii, care primesc de la Cap viață iar ei contribuie la desăvârșirea întregului Trup.

"Botezații care sunt în stare de păcat mortal rămân membre ale Trupului mistic, dar membre lipsite de viața întregului (lipsite de iubire). Totuși aparțin întregului, în virtutea caracterului botezului și al credinței... Pe lângă aceasta, ei primesc grații actuale, îndemnuri interioare, care uneori duc pe mari păcătoși la convertiri neașteptate și sunt obiect de tainice influențe, care ating mereu pe preferații milei divine (căci Isus pentru ei a venit): iubirea care animă în mod colectiv Biserica" 37).

Creștinii necatolici sunt membrele Bisericii în mod vizibil (prin botez, cult, sfinți), însă într-o formă nedesăvârșită, deoarece le lipsește unitatea perfectă. "Biserica este în mod esențial vizibilă, dar această vizibilitate nu este deplină decât în Biserica Catolică...Vizibilitatea trupului Bisericii scade în măsura în care cei care aparțin altor familii religioase, se îndepărtează de perfecta unitate" 38), mai întâi ortodocșii, apoi alți creștini. "Aceștia fac parte din Biserica perfect vizibilă, fără ca să fie integrați în perfecta ei unitate și perfecta ei vizibilitate" 39).

În discursul de deschidere a sesiunii a doua a Conciliului Vatican II, la 29 septembrie 1963, Papa Paul al VI-lea enumera pe cei ce aparțin Bisericii zicând: "preoți, călugări, credincioși și chiar Frații neuniți, care și ei sunt chemați la deplina unire a Bisericii". Deci și acești Frați neuniți aparțin în mod imperfect la unitatea Bisericii.

Toți cei botezați sunt încorporați în Trupul mistic al lui Cristos, chiar dacă au fost botezați în afara Bisericii. Toți botezații sunt deci fii ai Bisericii până în momentul în care, printr-un act pozitiv și personal resping credința (eretici) sau autoritatea (schismatici). Erezia nu este credință parțială (Câți catolici nu cunosc toate adevărurile de credință!), ci opoziție conștientă și liberă față de un adevăr (sau mai multe adevăruri) de credință. Disponibilitatea omului de a primi tot ceea ce a învățat Cristos e suficientă ca cel care o are să fie fiu al Bisericii.

De aceea Biserica e una. Nu sunt mai multe Biserici, ci doar mai multe comunități religioase grupate și organizate în afara Bisericii. Dar și membrii acestor comunități dacă sunt botezați și nu se opun în mod conștient și liber învățăturii Bisericii, aparțin, chiar fără să știe, Bisericii, în mod mai strâns sau mai larg. Unitatea nu înseamnă uniformitate. În Biserică a existat întotdeauna deosebiri de rituri, de disciplină, obiceiuri, preferințe doctrinale, atitudini teologice.

Necreștinii (necredincioșii, ateii) aparțin și ei lui Cristos și Bisericii, dar numai într-un mod invizibil din partea oamenilor și chiar din partea lor înșiși, dacă, ajutați de o natură dreaptă și de o experiență spirituală, nu refuză darul divin dat tuturor, și trăiesc, fără să-și dea seama, grația lui Cristos 40). Ei sunt membre vii ale Trupului mistic, însă membre ce se găsesc într-o stare anormală și imperfectă. Ei nu sunt integrați în Biserică în mod actual, dar tind spre această integrare, căci în mod invizibil aparțin trupului și sufletului Bisericii vizibile, de la care primesc raze invizibile care-i ating prin influența tainică a rugăciunilor și a jertfei Bisericii, a căror nemăsurată putere o cunoaște numai Cel ce o dă și o împarte: Spiritul lui Dumnezeu 41).

Necreștinii care se găsesc în stare de păcat greu aparțin Bisericii nu în mod actual, ci numai în mod potențial 42).
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire