APOLOGETICĂ 

O credință fără dubii

Cuprinscapitolul anterior DIFERITE CREDINȚE ALE MARTORILOR LUI IEHOVA

Martorii lui Iehova sunt foarte direcți când este vorba despre credințele lor religioase. Religia lor, spre deosebire de mormoni, nu este una ezoterică și nu are doctrine secrete cunoscute doar de cei câțiva inițiați.

Când mormonii vin la ușa ta, ei nu-ți spun că ei cred în mulți zei, că Isus și Lucifer erau "frați în spirit" și că pielea neagră (în cazul negrilor, indienilor și hispanicilor) se presupune că este un blestem de la Dumnezeu ca pedeapsă pentru răutatea acestora. Dacă ți-ar spune aceste lucruri în față, ai închide ușa imediat. Aceste învățături sunt păstrate pentru cei inițiați. Astfel, mormonismul este o religie ezoterică (în dicționarul Webster, "ezoteric" înseamnă "plănuit numai pentru cei inițiați sau înțeles numai de aceștia").

Religia Martorilor lui Iehova, pe de altă parte, este exoterică (în dicționarul Webster, "potrivit pentru a fi făcut cunoscut publicului"). Ei sunt bucuroși să-ți spună exact ceea ce cred și fac aceasta nu doar la ușa ta, ci și prin publicațiile lor. În broșura lor intitulată Martorii lui Iehova în secolul XX, de exemplu, poate fi găsită o planșă intitulată "Ce cred Martorii lui Iehova". Această planșă enumeră credințele și autoritatea scripturală invocată pentru acestea..

Să examinăm câteva din credințe, care sunt specifice Martorilor lui Iehova. Să spunem mai întâi că Martorii folosesc propria lor versiune a Bibliei, numită New World Translation (NWT), deși specialiștii în greacă și ebraică o consideră a fi extraordinar de slab tradusă și foarte imprecisă. Sunt multe locuri în care nu este fidelă versiunilor în ebraică și greacă, în special în locurile în care textul nu oferă sprijinul adecvat pentru doctrinele specifice ale Martorilor și chiar adesea le contrazice. În plus, cei cinci membri ai comitetului de traducere pentru NWT nu au deloc calificare ca autorități în materie de Biblie. Patru dintre ei nu au studiat niciodată limbile biblice și al cincilea a studiat greacă ne-biblică pentru o scurtă perioadă.

 

Cristos este Dumnezeu?

1. "Cristos este Fiul lui Dumnezeu și este inferior lui". Ca sprijin pentru această poziție sunt versetele: "Și iată, un glas din ceruri spunea: «Acesta este Fiul meu cel iubit, în care mi-am găsit mulțumirea»" (Mt 3,17). "Pentru că eu am ieșit și vin de la Dumnezeu" (In 8,42). "Dacă m-ați iubi, v-ați bucura că mă duc la Tatăl pentru că Tatăl este mai mare decât mine" (In 14,28). "Mă urc la Tatăl meu și Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru" (In 20,17). "Cristos este capul oricărui bărbat, iar capul femeii este bărbatul și capul lui Cristos este Dumnezeu" (1Cor 11,3). "Iar când toate îi vor fi supuse, atunci și el, Fiul, se va supune celui care i-a supus lui toate, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți" (1Cor 15,28).

La prima vedere, aceste citate par copleșitoare. Pare într-adevăr că Cristos este inferior lui Dumnezeu Tatăl într-un anumit sens. Dar Noul Testament are și versete care arată clar că Cristos și Tatăl sunt egali. De exemplu, avem Ioan 10,30: "Eu și Tatăl una suntem". Sau, "Cine m-a văzut pe mine l-a văzut pe Tatăl" (In 14,9). Sau "Toate câte le are Tatăl sunt ale mele" (In 16,15). Sau, "Pentru aceasta, iudeii căutau mai mult ca să-l ucidă, căci nu numai că nu ținea sâmbăta, ci spunea că Dumnezeu era Tatăl său, făcându-se egal cu Dumnezeu" (In 5,18). Sau, "[Isus], fiind din fire Dumnezeu, nu a considerat un beneficiu propriu egalitatea sa cu Dumnezeu" (Fil 2,6). Acestea par să contrazică versetele celelalte.

Cum să înțelegem toate acestea? Ținând minte că Isus este și om, și Dumnezeu. Unele versete, precum ultimele cinci, se referă în exclusivitate la faptul că este Dumnezeu. Altele se referă la umanitatea sa. Atât timp cât el este Dumnezeu, Isus este egal cu Tatăl. Natura umană a lui Cristos, este totuși creată și este așadar inferioară Tatălui. Dar a focaliza discuția pe acest aspect al lui Cristos până la excluderea naturii sale divine este o mare neînțelegere a ceea ce Biblia spune despre Cristos. Celelalte versete citate de Martori, precum Matei 3,17, arată doar că Cristos este Fiul lui Dumnezeu, nu că este inferior (de fapt, Ioan 5,18 arată că a fi fiul lui Dumnezeu este egal cu Dumnezeu).

 

Cristos a fost creat?

2. "Cristos a fost prima din creațiile lui Dumnezeu". Versetele citate de Martori în sprijinul aceste afirmații includ: "El este chipul Dumnezeului nevăzut, primul născut din toată creația" (Col 1,15). "Iar îngerului Bisericii din Laodiceea scrie-i: «Așa spune cel care este Amin [Cristos], martorul credincios și vrednic de crezare, începutul creației lui Dumnezeu»" (Ap 3,14).

În primul dintre aceste două versete, Martorii cred că "primul născut" implică succesiune și inferioritate. Dar titlul "primul născut" se referă la locul lui Cristos ca principal și singur Fiu al lui Dumnezeu (Cf. Rom 8,29). Mai mult, prepoziția greacă tradusă "al" ("of" în engleză - n.trad.)" în acest verset poate fi tradusă și "peste" ("over" - n.trad). Astfel, Biblia în versiunea "New International Version" îl descrie pe Isus în acest verset ca "primul născut peste ("over" - n.trad.) toată creația" .

Cu privire la al doilea verset din Apocalips, este greu de văzut cum îi poate ajuta pe Martori în vreun mod. Spune doar că Cristos a fost sursa creației. Acest lucru implică faptul că Cristos este divin, din moment ce Dumnezeu a creat totul.

Faptul că nu a existat nici un timp în care Fiul să nu existe este indicat în Ioan 1,1-3: "La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu. Acesta era la început la Dumnezeu. Toate au luat ființă prin el și fără el nu a luat ființă nimic din ceea ce există". Acest pasaj arată de asemenea că Fiul nu este o creatură, deoarece toate lucrurile create au fost făcute prin el, și nici un lucru creat nu a fost făcut decât prin el.

 

Iadul? Nu, nu vom merge acolo!

3. "Cei răi vor fi distruși pe vecie" (adică nu există iad, ci este doar o anihilare). Versetele invocate: "Plecați de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic pregătit pentru diavol și îngerii lui!... Și vor merge aceștia în chinul veșnic, iar cei drepți în viața cea veșnică" (Mt 25,41.46). (Traducerea NWT redă Matei 25,46 astfel: "And these will depart into everlasting cutting-off, but the righteous ones into everlasting life" - "Și ei vor pleca în anihilarea veșnică, iar cei drepți în viața veșnică". Acesta este unul din multele exemple în care NWT distorsionează textul pentru a-l adapta la credințele Martorilor). "Ei vor fi pedepsiți cu pieire veșnică, departe de fața Domnului și de gloria puterii sale" (2Tes 1,9).

Puteți vedea și singuri că aceste versete de fapt dovedesc opusul a ceea ce învață Martorii, ele dovedesc existența iadului. Acest lucru este întărit de Apocalips atunci când vorbește despre cei condamnați: "Iar fumul chinului lor se ridică în vecii vecilor. Cei care se închină Fiarei și chipului ei și cei care au primit semnul numelui ei nu au tihnă nici ziua nici noaptea" (Ap 14,11). Dacă nu au tihnă, nici ziua, nici noaptea, este evident că ei încă experimentează chinul.

 

Fără transfuzii de sânge!

4. "A primi sânge în trup prin gură sau vene violează legile lui Dumnezeu". Martorii lui Iehova sunt poate cel mai bine cunoscuți americanilor ca oameni care nu permit ca ei sau copiii lor să facă transfuzii de sânge. De fapt, ei merg până într-acolo, încât permit ca cineva drag să moară decât să accepte o transfuzie, deoarece ei cred că transfuziile sunt o violare gravă a legii lui Dumnezeu. Ei sprijină această afirmație cu versetele: "Numai carne cu viața ei, adică sângele ei, să nu mâncați" (Gen 9,4). "Să nu mâncați sângele nici unui trup; căci viața oricărui trup este sângele lui: oricine va mânca din el, va fi nimicit" (Lev 17,14). "Căci Duhul Sfânt și noi am hotărât să nu vă impunem nici o povară în afară de acestea care sunt necesare: să vă feriți de carnea jertfită idolilor, de sânge, de animale sufocate și de desfrânare" (Fap 15,28-29).

Există câteva probleme cu interpretarea acestor versete ca să însemne că transfuziile sunt interzise, ca să nu vorbim de contextul ce se referă la sângele animalelor, nu la sângele uman. Mai mult, există o mare diferență între a mânca sânge și a primi o transfuzie de sânge care dă viață. A mânca sânge era greșit din cauză că profana viața animalului. Dar pentru o persoană care vrea de bunăvoie să dea din sângele său intravenos pentru a da viață cuiva nu profanează nimic. Într-adevăr, evreii ultraortodocși, care observau cu strictețe legile kosher ale Vechiului Testament, recunosc că transfuziile de sânge nu sunt interzise de porunca de a nu mânca sânge.

Martorii trebuie să evite alte pasaje problematice care se referă la interdicția dată de Dumnezeu de a mânca sânge, deoarece aceste pasaje includ o interdicție de a consuma grăsime. Martorii nu cred că a mânca grăsime este greșit și nu văd nici o problemă când cineva mănâncă piele de porc prăjită (de exemplu, bucăți de grăsime de porc bine prăjite) sau mănâncă masă la prânz o bucată de costiță cu grăsime. Dar opoziția lor vehementă față de a mânca sânge, când este comparată cu faptul că ei aprobă consumul de grăsime, prezintă o problemă serioasă pentru ei. De ce? Pentru că Leviticul, cartea la care se referă ei când argumentează interdicția de a mânca (și de a primi transfuzii de) sânge, conține, în aceleași pasaje, interdicții de a mânca grăsime.

Analizați aceste exemple: "Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri, în toate locurile unde veți locui: cu nici un chip să nu mâncați nici grăsime, nici sânge" (Lev 3,17). "Domnul a vorbit lui Moise și a zis: «Vorbește copiilor lui Israel și spune: Să nu mâncați grăsime de bou, de miel sau de capră. Grăsimea unui dobitoc mort sau sfâșiat de fiară va putea să fie întrebuințată la orice altceva, numai să n-o mâncați. Căci cine va mânca din grăsimea dobitoacelor din case se aduc Domnului jertfe mistuite de foc, va fi nimicit de poporul său. Să nu mâncați sânge, nici de pasăre, nici de vită, în toate locurile în care veți locui. Cine va mânca vreun fel de sânge, va fi nimicit din poporul său»" (Lev 7,22-27).

Aceste versete și altele asemănătoare sunt greu de explicat de către Martori, dat fiind că ei se bazează puternic pe interdicțiile referitoare la sânge. Este total lipsit de consistență să afirmi că "legea veșnică" al lui Dumnezeu împotriva consumului de sânge trebui să fie observată, în timp ce "legea veșnică" (care apare chiar în același context) împotriva consumului de grăsime poate fi ignorat în siguranță! Referitor la acest subiect, ca și la multe altele, Martorii sunt foarte selectivi și trebuie să ignore mult din Biblie pentru a face ca credințele lor ciudate să pară "biblice".

De asemenea, legile referitoare la dietă din Vechiul Testament nu se aplică la creștinii de astăzi (Cf. Col 2,16-17.22) și cele date la Conciliul din Ierusalim nu au mai fost folosite din moment ce convertirile de la iudaism la creștinism nu mai erau atât de dese către sfârșitul primului secol și Biserica devenise în principal laică. Ele nu erau doctrine imutabile, ci reguli disciplinare.

 

Fără cler!

5. "Clasa clerului și titlurile speciale sunt nepotrivite". Pentru a veni în sprijinul acestei poziții, Martorii se referă la aceste versete: "Nu voi căuta la înfățișare, nu voi linguși pe nimeni" (Iob 32,21). "Dar voi să nu lăsați să vi se spun «rabbi», pentru că unul este învățătorul vostru, iar voi toți sunteți frați. Și nici «tată» să nu spuneți nimănui între voi pe pământ, pentru că unul este Tatăl vostru, cel ceresc. Nici să nu lăsați să vi se spună «maeștri», pentru că unul este maestrul vostru: Cristos" (Mt 23,8-10). "Știți că cei care conduc popoarele le domină și cei mari își fac simțită puterea asupra lor. Între voi să nu fie așa. Dimpotrivă, cine vrea să devină mare între voi să fie slujitorul vostru și cine vrea să fie primul între voi să fie slujitorul vostru" (Mt 20,25-27).

Aceste versete arată clar că Domnul nostru a spus că nu ar trebui să dăm credit unui om pentru ceea ce ne vine de la Dumnezeu Tatăl și că ucenicii săi ar trebui să vrea să-l slujească. Dar mesaul lui Isus n-ar trebui să fie înțeles într-un mod strict literal. Dacă Matei 23,9 ar fi considerat literal, ar fi cam dificil să găsești un titlu pentru bărbatul care s-a căsătorit cu mama ta.

Mai mult, scriind sub inspirația Duhului Sfânt, Paul s-a numit pe sine părintele bisericii pe care a fondat-o în Corint: "Căci chiar dacă ați avea zeci de mii de învățători în Cristos, nu aveți mai mulți părinți: eu v-am născut în Cristos Isus prin evanghelie" (1Cor 4,15). De asemenea, el s-a referit, sub inspirație divină, la Timotei numindu-l "fiul meu" (1Tim 1,18, 2Tim 2,1), dar dacă el putea să-l numească pe Timotei "fiul meu", atunci Timotei putea să-l numească pe el "tatăl meu", atâta timp cât el nu confunda paternitatea lui Paul cu paternitatea lui Dumnezeu (Mt 23,9).

Martorii ignoră de asemenea învățătura Scripturii cu privire la autoritatea conducătorilor Bisericii și cinstea corespunzătoare care le este datorată în baza oficiului lor: "Vă rugăm, fraților, să-i respectați pe cei care se ostenesc între voi, pe cei care vă conduc în Domnul și vă îndeamnă. Să-i cinstiți mult cu dragoste pentru lucrarea lor..." (1Tes 5,12-13), "Prezbiterii care conduc bine să fie învredniciți cu o cinste îndoită..." (1Tim 5,17) și "Aveți încredere în conducătorii voștri și fiți supuși lor, pentru ca ei, care veghează asupra sufletelor voastre ca și cum ar trebui să dea cont, să facă aceasta cu bucurie, și nu suspinând. Altfel nu va fi de folos" (Evr 13,17).

 

În concluzie, să înțelegeți că modul în care Martorii folosesc Biblia implică în principal două mari probleme. Întâi, ei citează pasaje scoase din context, evidențiind doar acele versete care par să susțină credințele lor, în timp ce le ignoră pe altele care contrazic acele credințe. Apoi, versiunea lor a traducerii Bibliei, numită NWT (New World Translation), adesea distorsionează textul ca să vină în sprijinul credințelor lor. Fiți atenți, atunci când Martorii vin la ușa voastră!

Sursa: Catholic.com, republicat cu acordul sursei
Traducerea și adaptare în limba română: Ovidiu Bișog
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire