APOLOGETICĂ 

Biblia răspunde
IPS Ioan Ploscaru

achizitionare: 21.04.2004; sursa: Casa de Editură Viața Creștină

7. PRIMUL NĂSCUT

Obiecție: Prin faptul că Evangheliștii numesc pe Isus "întâiul născut" se înțelege că Preacurata a mai avut și alți fii: "Și nu a cunoscut-o pe ea până ce a născut pe fiul ei cel întâi născut" (Matei 1,25); "Și a născut pe fiul său cel întâi născut" (Luca 2,7); "Și când aduce pe cel întâi născut în lume zice..." (Ev. 1,6).

Răspuns: Cei care nu au studii biblice se pot lăsa ușor înșelați. La evrei, băiatul care era mai întâi născut de mama sa, purta numele de întâi născut. Citim aceasta la Ieșire: "Să-mi sfințești pe tot întâiul născut, pe tot ce se naște întâi la fiii lui Israel..." (Ieșire 13,2); "Atunci să osebești Domnului pe tot cel de parte bărbătească, de la oameni, care se naște mai întâi..." (Ieșire 13,12); "Tot întâiul născut de parte bărbătească este al Meu" (Ieșire 34,19), iar în continuare: "Toți întâii născuți din fiii tăi să-i răscumperi și nimeni să nu se înfățișeze înaintea mea cu mâna goală" (Ieșire 34,20).

Cei născuți după una sau mai multe surori, nu erau întâi născuți. Dar dacă era unic fiu la părinți, era numit "întâi născut", cu toate că nu mai erau alți copii născuți după el. Citim la Profetul Zaharia: "Vor ține doliu după el, cum plâng pe singurul copil, cum plângi pe primul tău născut" (Zaharia 12,10). Astfel, în familiile în care se nășteau mai întâi fete, sau primul născut băiat a murit, nu mai erau întâi născuți.

Primul născut însemna că are demnitate preoțească și a fost răscumpărat prin Leviți. Aceștia țineau locul întâilor născuți înaintea lui Dumnezeu. Drepturile și îndatoririle primilor născuți erau acestea: "La împărțirea averii sale, să cunoască de întâi născut pe fiul celei neiubite și să-i dea acestuia parte îndoită din toate câte va avea, că acesta este pârga puterii lui și al lui este dreptul de întâi născut" (Deut. 21,15-17); "Și a grăit Domnul cu Moise și a zis: Iată Eu am luat din fiii lui Israel pe Leviți în locul tuturor întâilor născuți, în locul tuturor ce se nasc întâi în Israel... Leviții să fie ai mei, căci toți întâi născuții sunt ai mei. în ziua când am lovit pe toți întâii născuți în pământul Egiptului, atunci mi-am sfințit pe toți întâi născuții lui Israel, de la om până la dobitoc " (Num. 3,11-13).

Se vede din acest text că Dumnezeu le-a dat o demnitate preoțească celor întâi născuți. Totodată, aveau și putere de părinte asupra fraților mai mici: "Auzind, însă, aceasta Ruben (cel mai mare din fiii lui Iacob) a voit să-l scape din mâinile lor, zicând: Să nu-i ridicăm viața. Apoi Ruben a adăugat: Să nu vărsați sânge!... Când, însă, s-a întors Ruben la puț și n-a văzut pe Iosif în puț, și-a rupt hainele și a zis fraților săi: Băiatul nu este, încotro să apuc eu acum?" (Facere 37,21,22,30).

"Atunci, răspunzând, Ruben a zis: Nu v-am spus eu atunci să nu faceți nedreptate băiatului? Voi nu m-ați ascultat; iată sângele lui cere răzbunare" (Facere 42, 22-37); "Și s-au așezat ei înaintea lui, cel întâi născut, după dreptul lui de întâi născut și până la cel mai tânăr..." (Facere 43,33); "Hosa, unul din fiii lui Merari, a avut fii pe Șimri, căpetenie, deși n-a fost întâiul născut, dar tatăl său l-a pus căpetenie" (I Cro. 26,10); deci, tot fiul care era primul născut, avea demnitatea de întâi născut chiar dacă era singur la părinți.

Noi știm că Isus Cristos, ca Fiu al lui Dumnezeu, a doua persoană dumnezeiască, era unic. Totuși, Sf. Pavel îl numește: "El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea" (Col. 1,15); "... și i-a hotărât să fie asemenea chipului Fiului Său, ca El să fie întâi născut între mulți frați" (Rom. 8,29); "Și de la Isus Cristos, Martorul cel credincios, Cel întâi născut din morți..." (Apocalips 1,5).

După cum Fiul lui Dumnezeu (Cuvântul) se numește întâi născut, deși este unic, așa și Isus Cristos, Fiul Mariei, se numește întâi născut, fără să fi avut alți frați.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire