APOLOGETICĂ 

Biblia răspunde
IPS Ioan Ploscaru

achizitionare: 21.04.2004; sursa: Casa de Editură Viața Creștină

3. DREPȚII ȘI PĂCĂTOȘII

Unii sectari, pornind de la un singur verset al Sfintei Scripturi, susțin că păcătoșii trebuie scoși din Biserică pentru că, zic ei, citind pe Sf. Ioan Botezătorul: "Tot pomul care nu face rod, este tăiat și aruncat în foc" (Matei 3,10) și că Sf. Apostol Pavel precizează: "Pentru aceea ieșiți din mijlocul lor și vă osebiți, zice Domnul, și de necurat să nu vă atingeți și eu vă voi primi pe voi" (II Cor. 6,17).

Hermas, care a trăit pe la anul 145 d. Cr., în cartea sa Păstorul, face o comparație: Oamenii, până trăiesc în lumea aceasta, sunt ca lemnele în pădure iarna; nu știi care-i uscat și care-i verde. Dar, îndată ce vine primăvara, cel verde înfrunzește, iar cel uscat este tăiat pentru foc. Așa și credincioșii, numai la Judecata din urmă se va vedea care-i drept și care-i păcătos. Păcătoșilor cunoscuți public, Biserica nu le dă Sfintele Taine, dar așteaptă întoarcerea lor.

Păcătoșii, deși sunt membri morți, se țin de Biserică. Însuși Mântuitorul ne spune că în țarina sa este grâu și neghină: "Asemănatu-s-a împărăția cerurilor omului care a semănat sămânță bună în țarina sa, iar când dormeau oamenii, a venit dușmanul și a semănat neghină în grâu și s-a dus" (Matei 13,24-30). Neghina numai la seceriș se va smulge. "Iarăși asemănatu-s-a împărăția cerurilor năvodului aruncat în mare și care a adunat tot felul de pești; după ce s-a umplut, l-a scos la țărm și, șezând, a ales pe cei buni în coșuri, iar pe cei răi i-a lepădat afară" (Matei 13,47). Astfel, numai la sfârșitul lumii, îngerii îi vor despărți pe cei răi de cei buni.

Isus osândește păcatul, dar are milă de păcătoși. "Și a fost când ședea El în casă, au venit mulți vameși și păcătoși, care ședeau cu Isus și cu ucenicii Lui" (Matei 9,10); "Și se apropiau de El toți vameșii și păcătoșii ca să-l audă, iar fariseii și cărturarii cârteau zicând: Acesta primește pe păcătoși și mănâncă împreună cu ei" (Luca 15,12); "Fariseii ziceau ucenicilor Lui: Pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii? Iar Isus auzind, a zis: Nu trebuie medic celor sănătoși, ci celor bolnavi" (Matei 9,11-12); "Și a fost când ședeau în casa lui Levi la masă, mulți vameși și păcătoși ședeau cu Isus și cu ucenicii Lui" (Marcu 2,15-15); "Fariseii și cărturarii cârteau și ziceau: Acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei... Și le-a zis pilda aceasta: Care din voi, având o sută de oi și va pierde una din ele, nu va lăsa pe cele nouăzecișinouă în pustie și va merge după cea pierdută până o află?" (Luca 15,2-4). Tot atunci le spune și parabola cu drahma cea pierdută și cu Fiul risipitor (Luca 15,8-32).

La fel s-au scandalizat fariseii când a intrat în casa lui Zacheu: "Toți ziceau și cârteau că la un păcătos a intrat să locuiască!" (Luca 19,7). Isus permite să fie numit de către evrei "prietenul vameșilor și al păcătoșilor" (Matei 11,19); iar Evanghelistul Luca zice: "A venit Fiul Omului mâncând și bând și ziceți: Iată om mâncător și băutor de vin, prieten al vameșilor și al păcătoșilor" (Luca 7,34). Isus a venit să mântuiască pe cei păcătoși. "Duceți-vă și învățați ce este: milă voiesc nu jertfă, că nu am venit să chem la pocăință pe cei drepți, ci pe cei păcătoși" (Matei 9, 13; Marcu 2,17; Luca 5,32); "Adevărat este cuvântul, și de toată primirea vrednic, că Isus Cristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, între care cel dintâi sunt eu", spune Sf. Pavel (I Tim. 1,15).

Isus se bucură de întoarcerea păcătoșilor, zicând: "Mai mare va fi bucuria în cer de un păcătos care se întoarce, decât de nouăzeci și nouă de drepți, cărora nu le trebuiește pocăință" (Luca 15,7,10). Chiar pe Isus îl numesc păcătos. Unii din farisei ziceau: "Acest om nu este de la Dumnezeu, că nu ține sâmbăta!" Alții ziceau: "Cum poate omul păcătos să facă astfel de minuni?" (Ioan 9,16). Isus se poartă cu blândețe față de oamenii păcătoși: Este milostiv cu femeia cananeancă (Ioan 4,7-42); Când îl cheamă la apostolie pe Sf. Matei, suportă acuzele că stă la masă cu vameșii și cu păcătoșii (Matei 9,9-17); pe tâlharul de pe cruce îl primește, după pocăință (Luca 23,43); pe femeia prinsă în adulter și târâtă în fața lui, o iartă (Ioan 8, 2-11).

Sf. Pavel spune că toți oamenii sunt păcătoși: "Pe când eram noi încă păcătoși, Cristos a murit pentru noi" (Rom. 5,8-18; Gal. 2,17). Isus voiește ca toți oamenii să se mântuiască: "Mântuitorul nostru care vrea ca toți oamenii să se mântuiască și să vină la cunoștința adevărului" (I Tim. 2,4). Cei care spun că ei nu sunt ca ceilalți oameni "văd paiul în ochiul fratelui lor, dar nu văd bârna din ochiul lor". Acestora le răspunde Sf. Ioan: "Iar de vom zice că păcat nu avem, pe noi înșine ne înșelăm și adevărul nu este în noi" (I Ioan 1,8).

Exemplu: Sfânta Matilda, regina Angliei, în 1118, a avut o vedenie: inimile tuturor oamenilor erau candele mici, legate de inima lui Isus, din care se vărsa în ele ulei și le umplea. Unele din candele (inimile oamenilor) erau foarte drepte, ținute de trei lănțișoare. Tot uleiul ce le alimenta era în ele. Alte inimi nu erau ținute decât de două lănțișoare, cu cea mai mare parte din ulei vărsată. Altele atârnau ținute numai într-un lănțișor, cu tot uleiul vărsat. Cele trei lănțișoare însemnau cele trei virtuți teologale: credința, speranța și iubirea (I Cor. 13,13). Candelele ținute de toate cele trei lănțișoare, erau sufletele în statul harului; cele ținute în două, erau sufletele care au pierdut iubirea, având numai credința și speranța în Dumnezeu; cele cu un singur lănțișor, erau cele care nu mai aveau decât credința. Unele erau căzute într-o prăpastie; acestea sunt sufletele total despărțite de Dumnezeu.

Credinciosul rău, merge rău și pe o cale bună, iar necredinciosul bun, merge bine și pe o cale rea.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire