APOLOGETICĂ 

Biblia răspunde
IPS Ioan Ploscaru

achizitionare: 21.04.2004; sursa: Casa de Editură Viața Creștină

12. POCĂINȚA

Înțelesul cuvântului "pocăință" nu este să te faci pocăit, adică sectar, ci să-ți pară rău în suflet că ai păcătuit și, prin aceasta, L-ai supărat pe Dumnezeu, și să-ți propui că nu vei mai păcătui. În limba ebraică, pocăința se numea noham, subah. În grecește, în traducerea Sfintei Scripturi numită LXXII, Septuaginta, se numește "metanoia", iar în traducerea Bibliei făcută de Sf. Ieronim, numită Vulgata, i se zice "paenitentia".

Lăsăm chemările la pocăință din Vechiul Testament și să vedem semnificația acestui cuvânt în Noul Testament. Sf. Ioan Botezătorul predică botezul pocăinței: "Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția cerurilor" (Matei 3,2); "Ioan era în pustie vestind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor" (Marcu 1,4); "El a venit în tot ținutul Iordanului, predicând botezul pocăinței întru iertarea păcatelor" (Luca 3,3).

Și Isus Cristos predică pocăința, adică întoarcerea sufletelor la Dumnezeu: "De atunci a început Isus a predica și a zice: «Pocăiți-vă, că s-a apropiat împărăția cerurilor.»" (Matei 4,17); "Iar după ce Ioan a fost prins, Isus a venit în Galileea vestind Evanghelia împărăției lui Dumnezeu: « Pentru că a venit vremea și s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. »" (Marcu 1,14-15); "N-am venit să chem pe cei drepți la pocăință, ci pe cei păcătoși!" (Luca 5,32); "De-ți va greși fratele tău, dojenește-l și, dacă se va pocăi, iartă-l. Și chiar dacă îți va greși de șapte ori într-o zi, și de șapte ori se va întoarce către tine zicând:«Mă căiesc.», iartă-l" (Luca 17,3-4); "Zic vouă: că, tot așa, va fi mai mare bucurie în cer pentru un păcătos care se pocăiește, decât pentru nouăzeci și nouă de drepți care n-au nevoie de pocăință" (Luca 15,7).

Isus mai dă exemplu de pocăință în Pilda vameșului și a fariseului, prin umilința și sentimentul de căință al vameșului: "Iar vameșul... își bătea pieptul zicând: Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului!" (Luca 18,9-14). În același timp, Isus trimite pe Ucenici în lume să predice pocăința: "Să se propovăduiască, în numele Lui, pocăința și iertarea păcatelor la toate neamurile" (Luca 24,27).

Condițiile penitenței sunt cuprinse în cartea Eclesiasticului din Vechiul Testament: "Întoarce-te la Domnul și părăsește-ți păcatele, / Roagă-te în fața Lui și împuținează-ți greșelile, / Vino la Cel Preaînalt, / Întoarce-te de la nedreptate și urăște tot ce este stricăciune" (Eclesiast 17,20).

Pentru a ajuta sufletele la o întoarcere sinceră și la o ușurare a conștiinței, Mântuitorul a întemeiat Sacramentul (Taina) spovedaniei.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire