SFÂNTA TREIME 

Isus Cristos
pr. Eugen Popa

achizitionare: 14.01.2003; sursa: Casa de Editură Viața Creștină

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior NAȘTEREA

Isus Cristos este Mesia cel așteptat și prezis. El este realizarea profețiilor cărora le dă mai multă lumină. El completează revelația Vechiului Testament și-i descopere adevăratul sens.

Isus s-a născut în Viflaimul Iudeii pe timpul lui Augustus, în timp ce în Siria era guvernator Quirinius, iar în Iudeea Irod. Deci se precizează locul și data.

De la nașterea lui numărăm anii: El este cumpăna între o eră ce trebuia să treacă, și alta ce trebuia să vină aducând schimbarea lumii.(2) Anul nașterii nu se cunoaște exact, dar, după descrierile diferitelor împrejurări, se deduce cu multă probabilitate că anul nașterii lui Isus cade între 747 și 750 de la întemeierea Romei.

Nașterea lui Isus este un fapt istoric ales ca punct de plecare pentru a data întreaga istorie. Dionisie Exigul, adică "cel Mare" (460-550) călugăr scit, originar din Dobrogea, "bărbat ilustru", "este autorul unui nou sistem de numărătoarea anilor: el este cel care a întrodus era creștină sau era noastră. Anul 1 este considerat anul 754 de la fondarea Romei, când se spune că s-a produs nașterea lui Hristos".(3) Chiar dacă Dionisie a greșit luând ca exacte cuvintele Sf. Luca, după care Isus și-a început viața publică fiind "ca de treizeci de ani" și, deci, chiar dacă s-ar fi născut cu câțiva ani mai devreme, nașterea lui Isus rămâne data începutului unei noi ere.

Sărbătoarea Nașterii lui Isus probabil că exista la Roma în primele veacuri, dar e sigur că exista în anul 336. S-ar putea ca data de 25 decembrie să fi fost aleasă ca să înlocuiască sărbătoarea păgână a nașterii lui Mithra.

Isus s-a născut în orașul regelui David, Viflaim, din Maria, icoana cea mai curată a poporului Israil în așteptare, prototipul Bisericii. După cum Isus este, ca nimeni altul, împlinirea celei mai arzătoare dorințe a omenirii, nașterea Sa depășește nașterea oricărui alt om. Nu există în omenire, în fecunditatea omenească, nimic ce l-ar putea genera. De El depinde orice fecunditate căci toate prin El au fost create. El este supremul Dar gratuit făcut de Dumnezeu oamenilor. Dar misterios, ca și misterul conceperii Sale nu prin intervenția unui om, ci conceput prin puterea Spiritului Sfânt, în sânul unei Fecioare, aleasă de Dumnezeu să fie Mama sfântă a Fiului Său. Se cuvenea ca Fiul unic al Părintelui, chiar și ca om să fie atât de mult unit cu Tatăl ceresc încât să nu aibă alt tată decât pe Dumnezeu. Cine crede că Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om, crede la fel că intrarea lui Emanuil (=Dumnezeu cu noi) în istoria omenească trebuia să fie însoțit de un eveniment extraordinar, în armonie cu acest mister divin.

Dacă evenimentul conceperii și nașterii lui Isus dintr-o fecioară este extraordinar, nu este însă imposibil. Însăși Preacurata, în fața acestui mister, s-a întrebat: "Cum va fi aceasta de vreme ce eu nu știu de bărbat?" Iar răspunsul a fost: "... la Dumnezeu nimic nu este cu neputință" (L 1, 34, 37)(4).

Orice mari evenimente sunt însoțite de împrejurări speciale. Venirea lui Dumnezeu în lume nu s-a produs cu pompă sau revoluții zguduitoare, ci cu evenimente demne de Persoana Sa: o mamă Fecioară, Ingerii care-l vestesc, magii care-l adoră.

Sfințenia lui Dumnezeu nu putea veni în lume decât printr-un mijloc sfânt, curat: Sfânta Fecioară. De fapt, curăția este o deschidere completă la planurile divine: este "tensiunea interioară a spiritelor către Dumnezeu", e cea mai înaltă dintre energiile umane, și e o virtute în mod esențial activă. "În Sf. Fecioară orice formă de activitate și agitație inferioară dispăreau în acea singură și luminoasă funcție de a atrage, de a primi și a lăsa pe Dumnezeu să treacă" .(5) Pentru că ea credea; iar "curăția e una din condițiile misterioase dar evidente ale acelei cunoașteri supranaturale de sine însuși în Dumnezeu, care se numește credință".(6)
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire