SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Dumnezeu vorbește copiilor săi. Texte din Biblie
achizitionare: 01.06.2003

Cuprins:

DIN CĂRȚILE VECHIULUI TESTAMENT

•  DESPRE ÎNCEPUT
   1. Dumnezeu creează lumea
   2. Dumnezeu dăruiește oamenilor paradisul
   3. Oamenii pierd paradisul
   4. Cain și Abel
   5. Noe și potopul cel mare

•  DESPRE PATRIARHI
   6. Dumnezeu îl cheamă pe Abraham
   7. Dumnezeu încheie legământ cu Abraham
   8. Încrederea lui Abraham
   9. Isaac, Esau și Iacob
   10. Iosif vine în Egipt
   11. Iacob și fiii săi vin în Egipt

•  MOISE CONDUCE POPORUL PRIN PUSTIU
   12. Dumnezeu îl salvează pe Moise
   13. Dumnezeu îl trimite pe Moise
   14. Eliberează poporul meu!
   15. Prima noapte de Paști
   16. Dumnezeu își salvează poporul
   17. Dumnezeu are grijă de poporul său
   18. Dumnezeu alege un popor
   19. Norme de viață
   20. Moartea lui Moise

•  REGI ȘI PROFEȚI
   21. În țara făgăduită
   22. Poporul vrea un rege
   23. David, păstorul din Betleem
   24. David, rege în Ierusalim
   25. O cântare a lui David
   26. Solomon construiește o casă pentru Dumnezeu
   27. Proverbe ale lui Solomon
   28. Doi regi pentru un popor
   29. Dumnezeul cel viu
   30. Dumnezeul cel puternic
   31. Dumnezeul unic
   32. Dumnezeu îl cheamă la El pe Ilie
   33. Săturarea unor flămânzi
   34. Semnul lui Dumnezeu pentru poporul său
   35. Profetul Amos acuză
   36. Ieremia prevestește pedeapsa lui Dumnezeu
   37. Dumnezeu vrea să-l ierte pe poporul său
   38. Întoarcerea din Babilon
   39. Cântare de întoarcere acasă

•  AȘTEPTAREA LUI MESIA
   40. Poporul iudeu
   41. Iob pretinde un răspuns de la Dumnezeu
   42. Iona învață să-l cunoască pe Dumnezeu
   43. Stăpânirea lui Dumnezeu
   44. O cântare a slujitorului lui Dumnezeu
   45. Lumea nouă a lui Dumnezeu

DIN CĂRȚILE NOULUI TESTAMENT

•  DUMNEZEU SE ȚINE DE CUVÂNT: ISUS ESTE MESIA
   46. El este Fiul Celui Preaînalt
   47. Îl cheamă Emanuel - Dumnezeu este cu noi
   48. Se va naște în Betleem
   49. El este Regele iudeilor
   50. Este prigonit
   51. El aparține lui Dumnezeu
   52. Mărturia Botezătorului
   53. Mărturia Tatălui

•  ISUS ÎNVAȚĂ ȘI VINDECĂ: SCHIMBAȚI-VĂ VIAȚA!
   54. Mesajul lui Isus
   55. Câțiva pescari se hotărăsc să-l urmeze pe Isus
   56. Un paralitic umblă
   57. Dumnezeu cheamă pe un păcătos
   58. Isus alege doisprezece apostoli
   59. Isus alege un popor
   60. Norme de viață date de Isus
   61. Rugăciunea ucenicilor lui Isus
   62. Isus readuce pe un mort la viață
   63. Pentru ce vă e frică?
   64. Flămânzii sunt săturați
   65. Pâinea Vieții
   66. Mărturisirea de credință a ucenicilor
   67. Mărturia Tatălui

•  ISUS ÎNVAȚĂ: DESPRE VIAȚA CU DUMNEZEU ȘI CU OAMENII
   68. Cui dăruiește Dumnezeu viață veșnică
   69. Pe cine va primi Dumnezeu în împărăția sa?
   70. Despre greșeala unui țăran bogat
   71. Despre oaia pierdută
   72. Despre Păstorul cel bun
   73. Despre un tată și cei doi fii ai săi
   74. Cerșetorul și bogătașul
   75. Despre un om încrezut și un vameș
   76. Un orb crede
   77. Zaheu își schimbă viața

•  A MURIT - A FOST ÎNMORMÂNTAT - A ÎNVIAT
   78. Isus merge de Paști la Ierusalim
   79. Ucenicul Iuda își trădează Stăpânul
   80. Cina de pe urmă - sau Cina cea de Taină
   81. Semnul distinctiv al ucenicilor lui Isus
   82. Isus se roagă pe muntele Măslinilor
   83. Petru își tăgăduiește Stăpânul
   84. Isus în fața Marelui Sfat
   85. Judecata în fața lui Pilat
   86. Isus moare pe cruce
   87. Isus este înmormântat
   88. Mesajul îngerului
   89. Doi ucenici îl întâlnesc pe Cel înviat
   90. Întâlnirea din Ierusalim
   91. Domnul își trimite vestitori la toate popoarele

•  ISUS RĂMÂNE CU NOI
   92. Despărțirea de ucenici
   93. Poporul nou al lui Dumnezeu: Biserica lui Isus Cristos
   94. A trăi cu Isus - a muri pentru El
   95. Paul, Apostolul neamurilor
   96. Paul scrie comunităților
   97. Noi nu trăim ca cei care nu au speranță
   98. Lumea cea nouă a lui Dumnezeu

© Organizația Catolică Internațională
de Ajutorare «Kirche in Not»


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire