RUGĂCIUNEA 

Rugăciunile familiei

Cuprinscapitolul anterior Pagina a patra

Rugăciune pentru a atrage binecuvântarea lui Dumnezeu asupra studiilor

Domnul și Dumnezeul meu, Creator al tuturor lucrurilor, care ai orânduit cu o atât de mare înțelepciune fiecare parte din univers și care după ce ai scos din comorile înțelepciunii Tale cele două coruri de îngeri, i-ai așezat într-o rânduială admirabilă deasupra cetelor cerești: O, tu care ești adevăratul izvor de lumină și înțelepciune, binevoiește și fă să lucească asupra mea o rază din dumnezeiasca înțelepciune, care să izgonească din sufletul meu atât întunericul păcatului cât și neștiința în care sunt născut.

Tu, care faci copiii să vorbească, primește să-mi fii Stăpân și revarsă harul binecuvântării tale pe buzele mele. Dă-mi o inteligență vie, dreaptă și pătrunzătoare, o memorie bună și o dicție bogată și ușoară. Condu-mi primii pași pe calea ce trebuie să o străbat. Întovărășește-mă pe drum și fă să-mi urmez drumul fără piedici. Amin.

(Sfântul Toma de Aquino)

 

Rugăciune înainte de muncă sau studiu

Inspiră, Doamne, munca noastră. Cu harul tău, du-o la bun sfârșit. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

*

Dumnezeul meu, vreau ca astăzi munca mea să fie un act de iubire față de tine, de familia mea și de lumea întreagă. Ajută-mă să o împlinesc cu bucurie, ca pe o colaborare la lucrarea ta creatoare, spre a mă realiza pe mine însumi și spre binele semenilor mei. Primesc oboseala și dificultatea pe care le implică și ți le ofer ca participare la Crucea lui Isus. Încredințez iubirii tale de părinte pe toți aceia care nu au de lucru, pe toți cei săraci și nefericiți. Amin.

*

Te rugăm, Doamne, să inspiri faptele noastre și să ne ajuți să le împlinim, așa încât Tu să fii începutul și înfăptuitorul tuturor lucrărilor noastre. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

 

Rugăciune către Sfântul Alois Gonzaga patronul tineretului

O Sfinte Alois, împodobit de moravuri îngerești, eu prea nemernicul tău rob, îți încredințez ție curăția sufletului și a trupului meu. Pentru curăția ta cea îngerească, te rog, mijlocește pentru mine la neprihănitul miel Isus Hristos și la Sfânta Fecioara fecioarelor, Maria, Maica lui, și apără-mă de orice păcat greu. Fă ca inima mea să se păstreze pururea curată; și când mă vei vedea ispitit de crudul meu vrăjmaș, îndepărtează de la mine toate gândurile și poftele necurate, pentru ca urmându-te pe tine, să mă învrednicesc a mă bucura cu tine în cer. Amin.

 

Pentru curăție

Sfinte Iosife, păzitorul și părintele feciorelnicilor, în a cărui credincioasă pază a fost încredințată însăși nevinovăția, Isus Cristos, și Fecioara fecioarelor, Maria, te rog cu umilință, prin amândouă aceste scumpe zăloage, Isus și Maria, ca, păzindu-mă de orice necurăție, să slujesc totdeauna în curăție lui Isus și Mariei, cu sufletul neprihănit și cu trupul nepătat.

 

Promisiune către Dumnezeu pentru păstrarea fecioriei

Atotputernice, veșnice Dumnezeu, eu N.N., deși cu totul nevrednic, încrezându-mă totuși în bunătatea și mila ta nemărginită, și îndemnat de dorința de a-ți servi, promit în fața Maiestății Tale divine, a Preacuratei Fecioare Maria și a întregii Curți cerești, că în decurs de... (sau în viața mea întreagă), voi observa fecioria neîntinată, așa precum îmi dictează conștiința mea și sub controlul directorului meu spiritual.

Prin Sângele lui Isus Hristos, Te rog Doamne, ca în bunătatea și mila Ta nemărginită, să primești acest vot al meu, și precum mi-ai dat să-l înțeleg și să ți-l ofer, așa să-mi dai har bogat spre a-l și împlini.

 

Pentru alegerea drumului în viață

Doamne, de câtva timp mă întreb cu seriozitate ce voi face în viață.

Ajută-mă să înțeleg limpede ce misiune voiești să-mi încredințezi în lume și în Biserică.

Întărește-mă ca niciodată să nu mă las stăpânit de setea de câștig, de carierism sau de dorința de putere, ci să-mi orânduiesc și să-mi trăiesc viața în spirit de slujire a ta și a semenilor mei, după exemplul lui Isus. Amin.

*

Doamne Isuse Cristoase, învață-mă să-ți cunosc glasul și să nu dau ascultare altor glasuri și chemări deșarte, ca să nu mă despart vreodată de tine. Amin.

 

Rugăciunea celor văduvi

Doamne, am rămas singur(ă). Moartea ne-adespărțit. Ajută-mă să primesc cu iubire această mare suferință și să o unesc cu singurătatea lui Isus în pătimirile sale.

Îți mulțumesc pentru anii pe care i-am petrecut împreună, împărtășind bucurii și dureri, momente bune și momente grele. Dăruiește-i lui/ei fericirea veșnică, iar mie speranța de a ne întâlni iarăși spre a fi pururi cu tine. Amin.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire