FAMILIA 

Cartea de aur a familiei
achizitionare: 10.09.2003; sursa: Casa de Editură Viața Creștină

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior Rugăciunea în familie

La ce ne-ar folosi să purtăm numele lui Cristos cu Care am fost și noi înviați din moartea păcatului ca să luăm parte la viața Sa de slavă, dacă nu I-am vorbi în rugăciune nici Lui, nici Tatălui Său, nici Spiritului Său Cel Sfânt, nici sfinților Săi? Dacă nu L-am adora în tăcere, dacă nu L-am asculta vorbindu-ne în taina inimii? Dacă nu ne-am împărtăși din Cuvântul Său din Sfânta Scriptură, nu l-am medita și nu l-am transpune în viață? Dacă nu ne-am aduna să-I aducem laudă, să-I aducem mulțumită sau ca să-I înfățișăm cererile noastre48?

Chiar ritmul zilei ne arată momentele cele mai potrivite ca să ne rugăm: dimineața, înainte de începerea oricărei activități; înainte și după masă; înainte de orice lucru și la încheierea lui; seara, înainte de culcare.

Dar Isus ne cere să ne rugăm neîncetat, adică să trăim tot timpul cu evlavie prezența lui Dumnezeu.

O rugăciune simplă, care își găsește locul în orice împrejuarare, dar cel mai bine în răgazul pe care îl rezervăm anume convorbirii cu Domnul este Rugăciunea lui Isus sau Rugăciunea inimii: Doamne, Isus Cristose, Fiul lui Dumnezeu, ai milă de mine, păcătosul. Este o rugăciune care poate fi spusă în ritmul respirației, ca și trupul nostru să se roage Domnului Isus: când ne rugăm "Doamne, Isuse Cristoase", tragem aer în piept, când rostim: "Fiul lui Dumnezeu", dăm afară aerul din piept, apoi tragem din nou aer când ne rugăm "ai milă de mine" și iarăși îl dăm afară când spunem "păcătosul". Pentru aceeași rugăciune putem folosi mătănii pe care să le plimbăm printre degete, câte o boabă la fiecare nouă rostire49.

Cu Preacurata împreună putem relua momentele cele mai importante din viața Fiului ei și momentele cele mai semnificative din viața ei, strâns legate de primele. Le medităm și îi cerem să se roage pentru noi, atât în prezent, cât și în ceasul morții noastre în rugăciunea Sfântului Rozar.

Lectura din Sfânta Scriptură, meditarea celor citite și rugăciunea inspirată de Cuvântul Domnului ne dă hrană pentru întreaga zi și ne învață să trăim după voia Lui. Dacă citim Sfânta Scriptură în familie, putem urma lecturile de la biserică. Copiii trebuie obișnuiți să trăiască în prezența Cuvântului lui Dumnezeu care să devină astfel parte din viața lor. La început, vor participa la micile celebrări familiale ale Cuvântului prin sărutarea Sfintei Scripturi, prin aprinderea lumânării la citirea din ea, prin ridicarea în picioare... Pot reprezenta cele auzite prin desen, pictură, modelaj în plastilină sau mici scenete. Vine apoi vremea când și lor le poate fi încredințată citirea din Sfânta Scriptură în sânul familiei, ca mai târziu să le devină cartea de căpătâi, citită aparte, în liniște, meditată, înțeleasă în lumina Sfintei Tradiții, transpusă în rugăciune și în viață.

Ca părinți, cel mai bine îi putem învăța pe copii să se roage rugându-ne noi înșine: ne vor vedea în rugăciune, ne vor vedea citind din Sfânta Scriptură, închinându-ne, făcând semnul Crucii, aprinzând lumânarea sau candela și, mai ales, vor simți că legătura noastră cu Dumnezeu nu este de formă, ci răzbate în viață în lucrurile mărunte de fiecare zi, în hotărârile pe care le luăm, în iertarea reciprocă.

Vor deprinde apoi să repete cu noi rugăciunile cele mai folosite: Tatăl nostru, Rugăciunea lui Isus, Împărate Ceresc, Sfântă Treime, Născătoare de Dumnezeu... și să rostească rugăciunile personale de mulțumită, de laudă, de cerere de iertare, pentru cei apropiați, pentru dușmani, pentru Biserică, pentru nevoile lumii... după cum ne vom ruga și noi, aducând toată viața înaintea tronului Sfintei Treimi.

  • "Nu numai cu pâine trăiește omul, ci cu tot cuvântul rostit de Dumnezeu" (Lc. 44; Dt. 8,3).

  • "Adevărat vă spun: dacă doi dintre voi pe acest pământ sunt un singur gând să ceară orice ar fi, li se va da de către Tatăl Meu Care este în ceruri. Căci unde se află doi sau trei adunați în numele Meu, acolo Eu mă aflu în mijlocul lor" (Mt. 18,19-20).

  • "Rugați-vă să nu intrați în ispită. (...) De ce dormiți? Sculați-vă și vă rugați ca să nu cădeți în ispită" (Lc. 22,41. 46).

  • "Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage în picioare prin sinagogi și pe la răscruci, ca să fie în văzul lumii. Adevărat vă spun: și-au luat răsplata. Tu dar, când te rogi, intră în chilia ta, închide ușa și roagă-te Tatălui tău, iar Tatăl tău, Care vede în ascuns, te va răsplăti" (Mt. 6,6-11).

  • "Când vă rugați, nu spuneți vorbe multe, ca păgânii. Ei își închipuie că datorită vorbăriei lor vor fi ascultați: Nu faceți dar ca ei, căci Tatăl vostru știe de ce aveți nevoie înainte de a-I cere. Voi dar să vă rugați astfel: Tatăl nostru Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie Împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi și iartă-ne greșelile noastre, după cum și noi iertăm celor ce ne-au greșit. Și nu ne lăsa să cădem în ispită, ci ne mântuiește de cel rău" (Mt. 6,6-13).

  • "«Ce dorești să fac pentru tine?». El răspunse: «Doamne, să-mi recapăt vederea». Isus îi zise: «Recapătă-ți vederea. Credința ta te-a mântuit»".

  • "Un lepros se apropie de El și rugându-L în genunchi Îi zise: «Dacă vrei, poți să mă curățești». Cuprins de milă, întinse mâna, îl atinse și îi zise: «Vreau, fii curățat.» Și pe loc se duse lepra de pe el și se curăță" (Mc. 1,40-42).

  • "Spuneți împreună psalmi și imnuri și cântări spirituale, cântați și psalmodiați Domnului în inima voastră. Mereu și pentru toate aduceți mulțumită lui Dumnezeu Tatăl în numele Domnului nostru Isus Cristos" (Ef. 5,19-20).

Doamne, Bunule, Care ne-ai învățat prin Fiul Tău Unul Născut să ne încredem și să Te chemăm Tată, ascultă-ne rugăciunea. Tu ne știi dinainte toate nevoile trupești și sufletești. Dă-ne darurile tale cele bune pentru viața de acum și pentru viața veșnică, pentru a fi cu toții, tot mai mult, copiii Tăi și să fii preamărit în sufletele noastre în vecii vecilor. Amin.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire