FAMILIA 

Cartea de aur a familiei
achizitionare: 10.09.2003; sursa: Casa de Editură Viața Creștină

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior Familia noastră este o mică Biserică

Tuturor celor care L-au primit, care au crezut în numele Lui, le-a dat puterea să devină copii ai lui Dumnezeu; care s-au născut nu din sânge, nu din voință trupească, nici din voință bărbătească, ci din Dumnezeu." (In. 1,12) Creștinii sunt una într-o familie, familia lui Dumnezeu, în care sunt născuți prin Botez.

Inima familiei creștinilor este o masă la care pâinea și vinul sunt transformate cu puterea Spiritului Sfânt, la cuvintele lui Isus repetate de preot, în Trupul și Sângele Lui. Unindu-se cu Cristos prin primirea Sfintei Împărtășanii, creștinii devin mădulare ale Trupului Său și una între ei42.

Casa noastră devine biserică prin sfințirea ei o dată cu Sfânta Taină a Căsătoriei. Noi, soții, am fost sfințiți să slujim în biserica familială și am fost chemați să luăm parte la misiunea preoțească a lui Isus Cristos prin punerea cununilor. De altfel, cântările de la slujba cununiei sunt aceleași ca și la hirotonirea la Preoție și întâlnim același dans al bucuriei la primirea ambelor Sfinte Taine.

I. Slujirea în biserica familială înseamnă să luăm parte la Sfintele Taine, să trăim posturile și sărbătorile împreună cu Biserica și să-i binecuvântăm pe copii și hrana noastră (1). De asemenea, să ne împărtășim din cuvântul lui Dumnezeu, citind regulat din Sfânta Scriptură, meditând cele citite și trăindu-le (2). Apoi să-l facem cunoscut în primul rând copiilor noștri, dar și altora. (3)

II. O altă misiune care ne-a fost încredințată este aceea de a ne dărui unii altora și a ne sluji unii pe alții din iubire și cu iubire, după modelul Domnului nostru Isus Cristos, Care, deși este Regele regilor, nu a venit pentru ca să fie slujit, ci El să slujească. Slujirea o vom extinde apoi și la parohia noastră și în Biserica mare, precum și în societate. Dacă creștinii nu fac să pătrundă iubirea adusă de Isus în toate relațiile umane, acestea se vor înstrăina tot mai mult de Dumnezeu și vor fi tot mai puțin umane, lumea nu se va sfinți. Nimeni nu poate înlocui rolul încredințat nouă de Dumnezeu, căci fiecare om are un anumit dar pe care trebuie să-l folosească spre binele tuturor, ca în familie. Dacă ne îndeplinim această misiune, Cristos îi va aduce pe toți la Tatăl.

Astfel, în viața de fiecare zi, din iubirea noastră căsătorească va străluci lumina mânturiii atât între membrii familiei, cât și în jurul nostru. Ne vom sfinți pe noi și vom sfinți comunitatea bisericească și lumea43.

  • "Toți cei veniți la credință erau în unire și le aveau toate în comun" (F.A. 2,44).

  • "Noi, cei tari, avem datoria să ducem slăbiciunile celor neputincioși și să nu facem după placul nostru. Fiecare dintre noi să-i facă plăcere aproapelui, în vederea binelui și a întăririi. Căci Cristos nu a făcut pe placul Său. (...) iar toate cele ce au fost scrise în trecut, au fost scrise spre învățătura noastră, ca prin statornicie și prin îmbărbătarea Scripturilor să păstrăm nădejdea. Dumnezeul statorniciei și al îmbărbătării să vă dea același simțământ unora față de alții, potrivit cu Cristos Isus, așa încât cu o inimă și un glas să-L preamăriți pe Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Isus Cristos" (Rm. 15,1-6).

  • "Să urmărim dar ceea ce va duce la pace și înălțarea unuia de către altul" (Rm. 14,19).

"Unirea credinței și împărtășirea Spiritului Sfânt cerând, pe noi înșine, unul pe altul și toată viața noastră lui Cristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne."
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire